1. Wprowadzenie
Zakładamy, że posiadasz podstawową wiedzę w obsłudze komputera. Zakładamy również, że zapoznałeś się z możliwościami Twojej przeglądarki internetowej oraz sposobem nawigacji pomiędzy stronami w internecie.
W tej instrukcji zapoznasz się z podstawowymi zasadami uczestniczenia w kursach on-line.
Platforma elearningowa jest dostępna na domenie http://centrumelearningu.pl
W razie problemów technicznych prosimy o kontakt z administratorem: Piotr Halama - piotrhalama@gmail.com

2. Logowanie do platformy
Każdy użytkownik (nazywany w serwisach Moodle studentem) posiada nazwę użytkownika i hasło, które zostały utworzone przez administratora platformy. Aby zalogować się na platformę należy podać swoją nazwę użytkownika i hasło.

3. Korzystanie z kursów
Przy pierwszym logowaniu zostanie wyświetlona strona główna a na niej, w bloku o nazwie Moje kursy, znajduje się lista dostępnych dla Ciebie kursów.

4. Podstawowa nawigacja
Jest kilka sposobów poruszania się po kursie.
Pasek nawigacyjny - jest to Menu znajdujące się poniżej nazwy kursu i pokazuje twoją pozycję w kursie.

5. Bloki
Bloki to funkcjonalne obszary ekranu znajdujące się na stronie kursu. Pełnią one szereg funkcji, które w niektórych przypadkach możesz sam aktywować.

6. Komunikacja
Platformy Moodle są narzędziem komunikacji pomiędzy uczestnikami szkoleń i nauczycielem prowadzącym. Do tego celu mogą być wykorzystane fora, czaty oraz wiadomości.

7. Zasoby platform
Kursy na platformach Moodle mogą zawierać takie zasoby jak: e-booki (zazwyczaj materiały w plikach PDF), lekcje, materiały demonstracyjne (prezentacje, pliki avi, mp3 itp), ankiety, zadania do opracowania (indywidualne lub grupowe), glosariusze, quizy (testy sprawdzające) i wiele innych. Pamiętaj, że wypełniając testy i przesyłając zadania uzyskujesz realne oceny.

8. Materiały do nauki
Na stronach kursu są umieszczane materiały do nauki. Mogą mieć one różną postać - mogą to być zarówno dokumenty umieszczone wprost na stronach platformy, jak i pliki „zewnętrzne” w formacie Word, PDF, mp3 i innych. Mogą to być także linki do plików znajdujących się w Internecie, czy wręcz linki do stron internetowych, zawierających przydatne informacje.

9. Sprawdzanie wiedzy
Sprawdzanie postępów w nauce odbywać się może na wiele sposobów. Najprostszym, i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym (choć nie jedynym!) są quizy/testy. Są to automatycznie sprawdzane formularze zawierające zestawy pytań (jedno- i wielokrotnego wyboru, dopasowania słów, uzupełniania, krótkie odpowiedzi, itp).

10. Kończenie pracy
Po zakończeniu pracy z platformą należy się wylogować. Aby się wylogować z platformy należy kliknąć link wyloguj. Linki te znajdują się na każdej stronie u dołu a także w prawym górnym rogu. Kliknięcie linka wyloguj spowoduje zakończenie sesji użytkownika, i przejście do strony głównej platformy.

Ostatnia modyfikacja: środa, 11 marzec 2015, 19:58