Warsztaty: E-nauczyciel - przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu.